Assurantiekantoor W.Verheijen en RegioBank Wanroij

Asbestverbod van de baan
2 September 2019
Het voornemen om in de komende jaren over te gaan tot een verbod op asbestdaken is van de baan. In de Tweede Kamer werd in 2018 het voorstel om asbestdaken te verbieden met algemene stemmen aangenomen. Gelet op de kosten die de vervanging van deze daken met zich zou meebrengen en het verzet dat op grond hiervan ontstond, heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel verworpen.

Uitsluitingen verzekeraars blijven gehandhaafd
Bij vernieuwing van polisvoorwaarden zijn verzekeringsmaatschappijen in de afgelopen periode steeds vaker ertoe overgegaan om het risico van asbest uit te sluiten of hieraan beperkende voorwaarden te verbinden. Dit zal bij de meeste verzekeraars niet veranderen omdat asbestdaken bij brand en stormschade tot forse aansprakelijkheidsclaims kunnen leiden, indien door de schade asbestdelen over een groot gebied zijn verspreid en dit gebied moet worden schoongemaakt.

Polisdekking voor opruimen en saneren na schade blijft belangrijk
Het blijft belangrijk om de opruimingskosten van asbest en het saneren van eventuele milieuschade door een plotselinge asbestverontreiniging na schade te verzekeren. De regelgeving is voor wat betreft opruimen en saneren van asbest na een schade niet gewijzigd.
Contactgegevens
Assurantiekantoor W.Verheijen en RegioBank Wanroij
Raamweg 4
5446 BE Wanroij