Gemeente Gemert-Bakel

weigering vergunningaanvraag,
30 Augustus 2017
Persbericht: Eerder besluit weigering vergunningaanvraag supermarkten kan geen stand houden

30 augustus 2017
Uit het advies van de commissie bezwaarschriften blijkt dat het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2016 tot weigering van twee supermarkten aan de Groeskuilen 91 niet in stand kan blijven.
Deze conclusie heeft de gemeente voorgelegd aan diverse juridische deskundigen en zij bevestigen dit. Reggestede Projecten B.V., de aanvrager van de vergunning, heeft een aangepast bouwplan ingediend dat voldoet aan alle wet- en regelgeving. Er zijn nu geen weigeringsgronden meer.

Advies commissie bezwaarschriften
Op woensdag 19 april heeft de commissie bezwaarschriften bezwaarmaker Reggestede Projecten B.V., de gemeente en een derde belanghebbende (een supermarkt in Gemert), gehoord. Op 22 mei 2017 heeft de commissie een advies uitgebracht. Zij concludeerde dat, indien het bouwplan op de onderdelen parkeren en welstand wordt aangepast zodat het voldoet aan het gemeentelijke beleid, het bouwplan onterecht geweigerd is. De commissie is ook van mening dat het plan onterecht is geweigerd omdat het plan wel voldoet aan het bestemmingsplan en de gemeentelijke bouwverordening. Het advies van de commissie bezwaarschriften is op 29 augustus 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

College van B&W verleent vergunning
De ontwikkelaar heeft naar aanleiding van het advies van de commissie bezwaarschriften een aangepast bouwplan ingediend dat voldoet aan het gemeentelijke beleid. Op basis van het advies van de commissie bezwaarschriften verleent de gemeente de vergunning. Dit betekent dat er aan de Groeskuilen 91 twee supermarkten mogen worden opgericht.

» Ga naar de link
Contactgegevens
Gemeente Gemert-Bakel
Ridderplein 1
5421 CV Gemert