Gemeente Gemert-Bakel

Zorgvuldige dialoog
11 Oktober 2017
Zorgvuldige dialoog: Gemert-Bakel gaat een stapje verder dan Verordening Ruimte

11 oktober 2017
De gemeente Gemert-Bakel vindt een zorgvuldige dialoog niet alleen van belang voor initiatieven in de agrarische sector. Ook voor andere ontwikkelingsplannen kan dit een meerwaarde hebben.
Daarom heeft de gemeente spelregels opgesteld die ontwikkelaars helpen bij de invulling van een zorgvuldige dialoog met de omgeving. Hierin gaat de gemeente Gemert-Bakel een stapje verder dan de Verordening Ruimte van de provincie oplegt.

Spelregels
‘Omdat we een zorgvuldige dialoog belangrijk vinden en ontwikkelaars willen stimuleren dit op een goede manier te doen, hebben we spelregels opgesteld voor een zorgvuldige dialoog’, aldus wethouder Anke van Extel-van Katwijk (Ruimte). Deze spelregels gelden niet alleen voor initiatieven in de agrarische sector, maar ook voor andere ontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld woningbouw.

Onderscheid op basis van ruimtelijke impact
Niet elk initiatief heeft een zelfde ruimtelijke impact voor de omgeving. Om deze reden heeft de gemeente de spelregels ingedeeld in drie categorieën met ieder een eigen werkwijze.

Voor agrarische ontwikkelingen waarbij het dierenaantal toeneemt is vanuit de Verordening Ruimte Noord-Brabant een verplichting om een dialoog te voeren. In Gemert-Bakel valt deze ontwikkeling in categorie 3. Daarbij is een aanvullende spelregel opgenomen. Bij ontwikkelingen die vallen in categorie 1 (geringe impact, zoals het plaatsen van een klein bijgebouw) stimuleert de gemeente de initiatiefnemer om vooraf in gesprek te gaan met de buren. Bij ontwikkelingen die vallen in categorie 2 (gemiddelde impact, zoals het bouwen van een woning) vraagt de gemeente ook om aan te tonen hoe de dialoog gevoerd is.

Initiatiefnemers die met plannen bij de gemeente komen, informeren we persoonlijk over de spelregels. Daarnaast staan ze op vermeld in dit document:

» Ga naar de link
Contactgegevens
Gemeente Gemert-Bakel
Ridderplein 1
5421 CV Gemert